20.06.2024

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu Anielskie Wsparcie, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków FE SL 2021-2027, poszukujemy do zatrudnienia od 01.07.2024 roku do 31.07.2026 roku następujące osoby w ramach poszczególnych zadań: 

 

Zadanie 1: 

Specjalistyczna placówka w formie świetlic terapeutycznych – Katowice Załęże 

Forma współpracy: umowa zlecenie/kontrakt B2B  

 • Psycholog – do prowadzenia spotkań indywidualnych i konsultacji, maksymalna ilość godzin do zrealizowania w ramach projektu 262 godziny 
 • Terapia logopedyczna – maksymalna ilość godzin do zrealizowania w ramach projektu 324 godziny 
 • Muzykoterapia – maksymalna ilość zajęć do zrealizowania w ramach projektu 152 

Czego oczekujemy? 

 1. Posiadania odpowiednich kwalifikacji udokumentowanych posiadaniem certyfikatu, dyplomy, zaświadczenia, do prowadzenia w.w wskazanych działań 
 2. Doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 2,5 do 16 lat z trudnych środowisk w placówkach wsparcia dziennego. 
 3. Pracy w godzinach popołudniowych według ustalonego grafiku. 
 4. Otwartości, cierpliwości, troski i opiekuńczości. 
 5. Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów i współpracy zespołowej. 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę 1/1 etatu 

 • Wychowawca wspomagający 

Czego wymagamy? 

 1. Wykształcenia wyższego społecznego (pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia). 
 2. Odpowiedzialności za prowadzenie ciekawych i angażujących zajęć dla dzieci. 
 3. Odpowiedzialności za prowadzenie dokumentacji podopiecznych. 
 4. Wsparcia rozwoju i edukacji dzieci poprzez różnorodne aktywności i metody nauczania. 
 5. Pracy nad budową pozytywnych relacji z lokalnymi społecznościami.  
 6. Współpracy z innymi organizacjami, szkołami i instytucjami lokalnymi. 
 7. Otwartości, cierpliwości, troski i opiekuńczości. 
 8. Kreatywności w organizowaniu zajęć. 
 9. Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów i współpracy zespołowej. 

 

Zadanie 3: 

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowejChorzów Batory 

Forma współpracy: umowa zlecenie/kontrakt B2B 

 • Psycholog do prowadzenia spotkań indywidualnych i konsultacji, maksymalna ilość godzin do zrealizowania w ramach projektu 88 godzin 
 • Nauka czytania metodą symultaniczną – maksymalna ilość godzin do zrealizowania w ramach projektu 300 godzin 
 • Nauka tańca – maksymalna ilość godzin do zrealizowania w ramach projektu 80 godzin 
 • Nowoczesne technologie – maksymalna ilość godzin do zrealizowania w ramach projektu 148 godzin 

Czego oczekujemy? 

 1. Posiadania odpowiednich kwalifikacji udokumentowanych posiadaniem certyfikatu, dyplomy, zaświadczenia, do prowadzenia w.w wskazanych działań 
 2. Psycholog do prowadzenia spotkań warsztatowych, maksymalna ilość spotkań do zrealizowania w ramach projektu: 14
 3. Doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku od 6 do 15 lat z trudnych środowisk w placówkach wsparcia dziennego. 
 4. Pracy w godzinach popołudniowych według ustalonego grafiku. 
 5. Otwartości, cierpliwości, troski i opiekuńczości. 
 6. Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów i współpracy zespołowej. 

 

Zadanie 4: 

Centrum Wspierania Rodziny 

Forma współpracy: umowa zlecenie/kontrakt B2B 

 • Specjalista ds. pracy z rodzinami – maksymalna ilość godzin do zrealizowania w ramach projektu 440 godzin 
 • Poradnictwo prawne – maksymalna ilość godzin do zrealizowania w ramach projektu 48 godzin 

Czego oczekujemy? 

 1. Wykształcenia wyższego społecznego (pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie) – dla specjalisty ds pracy z rodzinami 
 2. Doświadczenia w pracy z rodzinami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 3. Otwartości, cierpliwości, troski i opiekuńczości. 
 4. Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów i współpracy zespołowej. 
 5. Staranności i systematyczności. 
 6. Znajomości przepisów zawartych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej lub papierowej do dnia 1 lipca 2024 roku na adres mailowy anioly@anioly24.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach przy ul. Andrzeja 12a w godzinach 9 – 16.  

Prosimy o składanie ofert zgodnie z poniższymi wzorami.

Wersja PDF

Pobierz

Wersja DOCX

Pobierz