21.06.2023

W Domu Aniołów Stróżów każdego dnia w ramach działania naszych placówek bierzemy pod swoje skrzydła ok. 600 dzieci. To wielka odpowiedzialność. Dlatego wraz z końcem roku szkolnego spotykamy się całym zespołem, by podsumować 10 miesięcy pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami.

Przyglądamy się sukcesom i postępom w pracy, ale również tym obszarom, które powinniśmy poprawić. Analizujemy każdą sferę naszej działalności i każdy rodzaj wpływu oraz odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa: socjalnej, edukacyjnej, emocjonalnej, funkcjonowania w grupie i w środowisku. Omawiamy potrzeby, które pojawiły się w minionym roku szkolnym, by wiedzieć, co warto wzmocnić, a z czego możemy zrezygnować w naszych działaniach.

Wszystko po to, by móc dokonywać realnych zmian w życiu dzieci, które otaczamy naszą opieką. By zawsze mogły na nas liczyć, a my jeszcze lepiej pomagać ❤️👼❤️