08.11.2021

Trwa XIV edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To międzynarodowa akcja promująca świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia, podejmowanie biznesowych inicjatyw i przełamywanie ryzyka. Tegoroczna edycja w Katowicach odbywa się pod hasłem „Biznes jutra”.

W ramach tegorocznego Tygodnia Przedsiębiorczości Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink wraz z partnerami organizuje cztery wydarzenia związane z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. 8 listopada odbyło się spotkanie „Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR”, w którym udział wzięła Monika Bajka, Prezes Stowarzyszenia Domu Aniołów Stróżów. Spotkanie miało na celu integrację przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, wymianę informacji, poglądów, opinii ułatwiających nawiązywanie partnerstw, a także realizację wspólnych inicjatyw i projektów.

W swoim wystąpieniu Monika Bajka poruszyła temat budowania więzi pracownika z firmą: „Działania CSR-owe wzmacniają poczucie spójności i budują więź z pracodawcą. Dodatkowo społeczna odpowiedzialność biznesu może być podstawą do budowania employer brandingu dla przyszłych kandydatów do pracy”.

Ludzie chcą mieć poczucie, że pracują w organizacji, która podziela ich wartości. Bez względu na to czy jest to firma komercyjna czy NGO

– podkreśliła Monika Bajka podczas wystąpienia w panelu „Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR”.

W panelu oprócz Moniki Bajki wzięli udział: Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego i Prezes Fundacji ING Dzieciom, Krzysztof Hołyński, Stowarzyszenie MOST – Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk, Witold Sekudewicz, Prezes The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o., Halina Grzymała-Moszczyńska, Profesor dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Całość wystąpienia można zobaczyć tutaj.