01.01.2024

W Domu Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu niesiemy pomoc dzieciom od 1999 roku! To najstarsza z Aniołowych placówek. Dzięki wsparciu finansowym otrzymanym od Miasta Katowice wciąż możemy kontynuować misję codziennej opieki, troski i wsparcia dla naszych podopiecznych – dzieci, które mają problemy rodzinne, problemy z nauką, kontrolowaniem emocji, nawiązywaniem relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.

Ze względu na specyfikę i różnorodność problemów determinowanych wiekiem i okresem rozwojowym dzieci, nasza placówka oferuje specjalistyczne wsparcie dzienne dla dzieci w wieku od 2,5 do 15 lat, podzielone na trzy grupy wiekowe: przedszkolaki, dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz starszym wieku szkolnym. Dzięki takiemu podejściu możemy dostosować nasze działania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, zapewniając kompleksową opiekę i wsparcie.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.