Sosnowiec Juliusz

W styczniu 2018 roku Dom Aniołów Stróżów rozszerza obszar swoich działań o nową pogórniczą dzielnicę: Sosnowiec – Juliusz, w której od lutego rozpocznie swoją działalność Placówka Wsparcia Dziennego – Klub Aktywności Dzieci i Młodzieży ( 7–14 lat). Będzie to świetlica połączona z animacjami ulicznymi dla dzieci, młodzieży i ich otoczenia.

Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie. W pozostałych godzinach kadra placówki będzie prowadzić współpracę z rodzinami, społecznością lokalną, szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, przedsiębiorcami i innymi podmiotami oraz osobami mogącymi pozytywnie wpływać na proces wsparcia i rozwoju podopiecznych.

W placówce dzieci otrzymają m.in.:

  • zajęcia edukacyjne,
  • pomoc psychologiczną,
  • warsztaty wspierające rozwój oraz kształcące kompetencje i umiejętności kluczowe (matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność rozwijania i wykorzystania myślenia naukowego w celu rozwiązywania problemów występujących w życiu codziennym i wyciąganie wniosków opartych na dowodach) etc.
  • wsparcie socjalne,
  • dożywianie,
  • wyjścia, wycieczki, rajdy.

Pedagodzy Klubu będą również organizować pikniki dla społeczności lokalnej i animacje środowiskowe dla dzieci, młodzieży i ich otoczenia.

Placówka powstaje we współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 1.01.2018–31.12.2019.

Kontakt:
Kierownik placówki/pedagog: Helena Ząbczyńska
Siedziba: Sosnowiec – Juliusz, ul. Czołgistów 5