RODO

RODO

Szanowni Państwo

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice,
 • telefonicznie: 32/251 75 33 lub osobiście w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30
 • e-mail: anioly@anioly24.pl

2. Inspektor ochrony danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia, 2016 r. czyli dobrowolnie wyrażonej zgody, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z zapisami w umowach na realizację zadań statutowych lub wynikających z przepisów prawa dotyczących kontroli projektów, a w niektórych przypadkach do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ubezpieczyciel, Instytucje, z których zostały pozyskane środki na realizację projektów i osoby prowadzące szkolenia, zajęcia itp. w ramach realizacji projektów).

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem dokumentów wynikających z zapisów ustawowych.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody (w wypadku wyrażenia zgody),
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (w wypadku wyrażenia zgody),

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

9. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane, w pkt 1 powyżej.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


RODO – Darowizna

Szanowni Państwo

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice,
 • telefonicznie: 32/2517 533 lub osobiście w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00
 • e-mail: anioly@anioly24.pl
 • e-mail: daneosobowe@anioly24.pl
 1. Inspektor ochrony danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora w celu wysyłania podziękowań, oraz utrzymywania kontaktów z Darczyńcami Stowarzyszenia, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c wypełnienia obowiązku prawnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. b wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą.

 1. Dane Darczyńców i osób Nas wspierających.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów z Katowic możesz wspierać finansowo oraz rzeczowo. Darowizny pieniężne możesz przekazać przelewem tradycyjnym lub poprzez system płatności iMoje obsługujący płatności online, a także za pośrednictwem kart płatniczych, na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów lub wyodrębniony na rzecz akcji charytatywnej, którą Stowarzyszenie prowadzi.

Gdy przekazujesz nam darowiznę za pośrednictwem przelewu bezpośredniego na rachunek bankowy to przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank czyli: imię, nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres, tytuł przelewu. Jest to niezbędne do wykonania umowy darowizny i wypełnienia obowiązków, które ciążą na nas (m.in. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

Jeżeli podasz dane w tytule przelewu (np. adres e-mail) będziemy je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania Tobie podziękowania za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Kilka razy w roku wysyłamy Darczyńcom np. podziękowania za wsparcie Stowarzyszenia, podsumowanie, na co wydaliśmy pieniądze, a także materiały o Stowarzyszeniu. Jeżeli nie chcesz takiej formy kontaktu z naszej strony, prosimy o umieszczenie w tytule przelewu „Nie chcę korespondencji”. Możesz też wysłać swój sprzeciw na adres: daneosobowe@anioly24.pl. W przypadku kiedy chciałbyś otrzymywać korespondencję na inny adres niż na przelewie lub kontaktować się z Tobą w wersji elektronicznej – w takiej sytuacji wpisz swój adres e-mail w tytule przelewu lub skontaktuj się z nami.

Gdy przekazujesz nam darowiznę za pomocą platformy iMoje prosimy o podanie imienia, nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie do odliczenia darowizny od podatku lub zwrócić wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do obsługi płatności przez platformę. Jest to niezbędne by zrealizować umowę darowizny oraz wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do przekazania darowizny. Możesz również przekazać nam dodatkowe dane takie jak adres korespondencyjny.

Adres e-mail oraz adres korespondencyjny (jeżeli nam podasz) posłuży nam do potwierdzenia wykonania przelewu oraz podziękowania za udzielone wsparcie. Jeżeli nie życzysz sobie podziękowań – zaznacz odpowiednie pole w formularzu darowizny (jeżeli jest dostępne) lub skontaktuj się z nami: daneosobowe@anioly24.pl.

Dane osób przekazujących 1% podatku.

Urząd Skarbowy przekazuje nam dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły zgodę w formularzu PIT na przekazanie nam swoich danych. Są to imiona, nazwiska podatnika, adres, wysokość kwoty 1% podatku, dane współmałżonka/-ki, jeżeli rozliczanie podatku nastąpiło wspólnie z małżonkiem. Przekazywane są również informacje zamieszczone w rubryce dotyczące celu szczegółowego i miejsca na korespondencję z organizacją. Dane przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu w celu podziękowania za wsparcie. Na adres przekazany przez Urząd Skarbowy przesyłamy list z podziękowaniem. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu, nie zgadzaj się na przekazywanie nam tych informacji przy okazji kolejnego rozliczenia podatku. Jeżeli jednak zmieniłeś zdanie po przekazaniu danych –skontaktuj się z nami na adres: daneosobowe@anioly24.pl.

 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Okres przechowywania danych Darczyńców przekazujących Nam swoje dane wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. przekazanie darowizny, rezygnacja z newslettera, udział lub rejestracja w wydarzeniu, który wymaga rejestracji, kontakt e-mail).

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty współpracujące z Nami przy rozliczaniu darowizn oraz wysyłce podziękowań, a także obsługa informatyczna w zakresie systemów komputerowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zostały zawarte stosowne umowy powierzenia pomiędzy Nami.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem dokumentów wynikających z zapisów ustawowych.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw lub nie życzysz sobie otrzymywać takich informacji, wyślij swój sprzeciw na adres: daneosobowe@anioly24.pl.

 1. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane, w pkt 1 powyżej.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.