Katowice Załęże

Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym
(Katowice, ul. Gliwicka 148, tel. 32 250 90 10)

Obejmuje stałą opieką 15 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Dzieci uczą się higieny, bawią się, mogą zjeść posiłek, rozwijają swoje zainteresowania, są przygotowywane do podjęcia nauki w szkole. Uczą się także współżycia w grupie. Wychowawcy stale współpracują z rodzicami dzieci.

Świetlice Terapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym
(Katowice, ul. Gliwicka 148, tel. 32 250 90 10)

Obejmują stałą opieką 40 dzieci w wieku 6-14 lat. Dzieci znajdują tu pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów szkolnych, rówieśniczych czy rodzinnych, odrabiają lekcje, bawią się, mogą zjeść podwieczorek, rozwijają swoje zainteresowania. Uczą się współżycia i współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy. Wychowawcy ze świetlic współpracują stale z rodzicami i nauczycielami swoich podopiecznych.

Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy
(Katowice, ul. Gliwicka 148, tel. 32 250 90 10)

Realizuje zadania z zakresu socjoterapii oraz integracji społecznej i zawodowej młodzieży (15 osób) zagrożonej wykluczeniem. W ramach klubu można rozwijać swoje zainteresowania, w tym doskonalić obsługę komputera i internetu, nadrobić zaległości szkolne, nabyć wiedzę zwiększającą umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz nauczyć się spędzania wolnego czasu. Klub oferuje również wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów psychologicznych, rodzinnych i socjalnych.

Praca Uliczna
(Katowice, ul. Gliwicka 148, tel. 32 250 90 10)

Podczas codziennych działań Pracy Ulicznej na boiskach, placach zabaw i w innych miejscach, w których naturalnie zbierają się i spędzają wolny czas dzieci i młodzież, pracownicy Stowarzyszenia i wolontariusze prowadzą zajęcia i zabawy oraz projekty pedagogiki ulicy, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Prowadzone są również projekty sportowe, zachęcające dzieci i młodzież do rozwoju swoich pasji i konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Poradnia Rodzinna
(Katowice, ul. Macieja 10, pok. 211 i 223, tel. 731 900 261)

Świadczy pomoc dla osób w trudnej sytuacji socjalnej, mających niskie kwalifikacje zawodowe, będących w sytuacjach kryzysowych. W Poradni udzielana jest pomoc socjalna i psychologiczna. Prowadzimy aktywizację społeczną, pracę socjalną, interwencje kryzysowe, porady i konsultacje. Ponadto prowadzimy zajęcia z aktywizacji zawodowej. Udzielając pomocy koncentrujemy się na poprawie funkcjonowania całej rodziny utrzymując regularnie i stałe kontakty ze wszystkimi członkami rodzin.

Top