Formularz zgłoszeniowy

  Imię*

  Nazwisko*

  E-mail*

  Telefon

  Miasto* (w którym mieszkasz)

  Wykształcenie*

  Stanowisko*

  Oczekiwania finansowe* (brutto)

  Doświadczenie*

  Napisz nam coś o sobie i dlaczego chcesz u nas pracować:*

  Jak dowiedziałeś się o rekrutacji?*

  Jakie?*

  Załącz pliki* (CV, list motywacyjny)

  * pola wymagane

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z siedzibą w Katowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem.

  2. W Stowarzyszeniu działa Inspektor Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą można się skontaktować w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu:

  • mailowo: daneosobowe@anioly24.pl,

  • telefonicznie: +48 602 597 030,

  • korespondencyjnie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, 40-061 Katowice ul. Andrzeja 12a.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotu współpracujące w procesie rekrutacji.

  5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji lecz nie dłużej niż rok od momentu wpłynięcia dokumentów do Stowarzyszenia.

  7. Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,

  • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne a w pozostałym dobrowolne.

  10. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.