Formularz zgłoszeniowy

  Imię*
  Nazwisko*
  Wiek*
  Jestem zainteresowany:
  (stawka 25 zł brutto za 1 godzinę przeprowadzonych korepetycji)
  Mogę zostać korepetytorem/ką w następujących lokalizacjach:
  Z jakich przedmiotów możesz udzielać dzieciom korepetycji? Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź*

  Na ile godzin w tygodniu możesz się zaangażować?*
  Twoja dostępność czasowa:

  Poniedziałek:

  Wtorek:

  Środa:

  Czwartek:

  Piątek:

  Dzieciom w jakim wieku jesteś gotowy/a pomagać w nauce? Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź*

  Jakie jest Twoje wykształcenie? Wpisz nazwę szkoły i profil klasy/nazwę uczelni i kierunek studiów*

  Podstawowe:

  Średnie:

  Wyższe:

  Inne:

  Czy masz już doświadczenie we wsparciu dzieci w nauce?*

  Czy jesteś/aś lub byłeś/aś już wolontariuszem w Domu Aniołów Stróżów? Jeśli tak, to w której grupie*

  Skąd wiesz o wolontariacie w Domu Aniołów Stróżów?*

  Zostaw kontakt do siebie:

  Telefon
  E-mail*
  Messenger:
  Inaczej:

  * pola wymagane

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z siedzibą w Katowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem.

  2. W Stowarzyszeniu działa Inspektor Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą można się skontaktować w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu:

  • mailowo: daneosobowe@anioly24.pl,
  • telefonicznie: +48 602 597 030,
  • korespondencyjnie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, 40-061 Katowice ul. Andrzeja 12a.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotu współpracujące w procesie rekrutacji.

  5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji lecz nie dłużej niż rok od momentu wpłynięcia dokumentów do Stowarzyszenia.

  7. Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne a w pozostałym dobrowolne.

  10. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.