Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia na dzień 30.05.2021