Potrzebujemy ludzi z dużym sercem.

Jednorazowo
Miesięcznie

Wybierz kwotę

Prosimy uzupełnij dane, aby przekazać darowiznę

*Twoje dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, lit. b, lit. c, oraz lit. f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody, wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę, przesyłania informacji o bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. Podanie danych zawartych w formularzu w tym imię, nazwisko, adres email jest niezbędne do wykonania darowizny.

Jednocześnie informujemy, że podanie numeru telefonu oraz danych teleadresowych w tym: miejscowości, ulicy, kodu pocztowego nie jest obowiązkowe. Zależy nam jednak na podtrzymywaniu tradycyjnej formy kontaktu, dlatego jeżeli zdecydujesz się na przekazanie powyższych danych to obiecujemy z naszej strony, że korespondencja, którą będziesz otrzymywać dotyczyć będzie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, życzenia świąteczne oraz zaproszenia na wydarzenia.

Informujemy, że Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD (goreckiwoj.biz@gmail.com lub daneosobowe@anioly24.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: goreckiwoj.biz@gmail.com lub daneosobowe@anioly24.pl

Więcej informacji w temacie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w zakładce RODO.

* Zgody wymagane.

Pobierz druczek

Płatności online obsługuje