Wybierz kwotę i kliknij poniżej:

40 zł 100 zł Inna

Wybierz kwotę i kliknij poniżej:

40 zł 100 zł Inna

Pomóż Igorowi

Igor ma 6 lat. Dom Aniołów Stróżów na katowickim Załężu to dla niego miejsce, gdzie znajduje miłość, ciepło i zrozumienie.

Dzięki takim ludziom jak Ty możemy dla niego budować prawdziwy Dom, którego nie ma, mimo że ma rodziców.

Igorowi oraz jego kolegom i koleżankom z trudnych, wykluczonych społecznie rodzin, pokazujemy, jak się bawić, posługiwać łyżką, umyć zęby czy się ubrać, ale też to, jak wygląda świat. Starsze dzieci i młodzież uczymy dogadywania się w grupie, rozwiązywania konfliktów bez przemocy, bycia „kimś” bez używek, dopalaczy czy destrukcji. Igorowi pomagamy w rozwiązywaniu problemów zarówno natury przedszkolnej, jak i tej życiowej. Jednocześnie wymagamy, by poczuł, że jest za coś odpowiedzialny i ma na coś wpływ. Staramy się wyrównywać różnice między nim a jego rówieśnikami.

Wpłać darowiznę

Dlaczego potrzebujemy Twojej pomocy?

Igor jest z nami od 3. roku swojego życia. Dom Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu, w którym spędza kilka godzin każdego dnia, to jego cały świat! Tutaj uczy się codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. A poza tym z zapałem konstruuje rozmaite budowle z klocków, rozwijając dzięki temu swoją kreatywność i talent.

W placówce na Załężu codziennie pojawia się ponad 70 dzieci z trudnych, wykluczonych społecznie rodzin. Ponad 100-letni budynek Domu Aniołów Stróżów wymaga stałych nakładów finansowych.

Nie będziemy mogli wspierać Igora i pozostałych podopiecznych bez:

  • remontu dachu
  • wymiany nieszczelnych okien
  • odnowienia pomieszczeń dla dzieci
  • naprawy odrapanej elewacji
  • wymiany zużytego sprzętu codziennego użytku.

Szacowany koszt niezbędnych napraw to prawie 350 000 zł!

Wpłać na remont

Życie w Domu Aniołów Stróżów

Dom Aniołów Stróżów na Załężu obecny jest od ponad 20 lat.

Codziennie pod anielskie skrzydła trafia niemal 70 dzieci z trudnych, wykluczonych społecznie rodzin. Dom na Załężu to przedszkole, gdzie każdego dnia przychodzi Igor, a także świetlice dla dzieci w wieku szkolnym i Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy. Wsparcie otrzymują tu dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 19 lat, które mają problemy rówieśnicze i rodzinne, a także trudności z nauką. Do charakterystycznego, kolorowego budynku przy skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Bocheńskiego w Katowicach – Załężu Stowarzyszenie przeniosło się w 2004 roku.

Wpłać na remont Domu Aniołów Stróżów

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej, jak możesz pomóc?
Napisz na: fundraiser@anioly24.pl

Kontakt dla mediów:
Jakub Marcjasz,
tel.: 509 963 766
e-mail: promocja@anioly24.pl