Komu pomagamy, dzięki Twojemu 1% podatku?

 • Świetlica dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • 4 Świetlice Terapeutyczne i kluby rozwoju dla dzieci w wieku szkolnym
 • Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy
 • Placówki Podwórkowe
 • Poradnia Rodzinna
 • Akademia Rozwoju Talentów
 • Akademia Wolontariatu
 • Program Poznaj Świat

Ola zdała do szóstej klasy. Krzysiu po raz pierwszy w życiu dał sobie naprawić ząb. Ania przestała się bać dorosłych. Zosia znalazła tutaj przyjaciół.  Patrykowi pomogliśmy skończyć szkołę. Sandrę uchroniliśmy przed przemocą domową, a Grzesia wyciągnęliśmy z ulicy…

To dla nich – razem z Wami – od 25 lat tworzymy DOM. Dom Aniołów Stróżów. 

Codziennie opiekujemy się ok. 130 dziećmi w wieku od 2,5 do 18 lat. W programach ulicznych docieramy z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok. 600 dzieci rocznie. Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin – jest to możliwe m.in. dzięki naszym sponsorom, a także ludziom, którzy przekazują 1 procent podatku na naszą organizację.

Szlifujemy nasze „dzieci węgla” tak, by uwierzyły w siebie i stawały się diamentami. Towarzyszymy im każdego dnia dążąc do realnej zmiany.

Pomóż nam ratować dzieci przed samotnością i beznadzieją! Przekaż swój 1% podatku!  Daj dzieciom szanse na szczęśliwe dzieciństwo!  To nic nie kosztuje… A zmienia Ich życie.

Jak pomagamy i na co przeznaczymy Twój 1%?

 • Codziennie w naszych Domach opiekujemy się dziećmi i młodzieżą dając Im poczucie bezpieczeństwa i bycia akceptowanym i wartościowym
 • Odrabiamy zadania, edukujemy, pomagamy skończyć szkołę
 • Dożywiamy
 • Uczymy dbać o zdrowie i higienę – dzieci kąpią się, myją zęby, piorą w Aniołach odzież
 • Chodzimy z dziećmi i rodzinami do lekarzy, specjalistów, stomatologów
 • Pomagamy w problemach psychologicznych, rodzinnych i rówieśniczych
 • Uczymy radzić sobie z trudnościami bez alkoholu, narkotyków i agresji
 • Odkrywamy i rozwijamy w dzieciach pasje i talenty
 • Uczymy czym jest praca, odpowiedzialność i samodzielność
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe, wycieczki i wyjścia, a także terapeutyczne obozy wakacyjne
 • Wspieramy rodziców w Ich problemach osobistych, rodzinnych i prawnych.

  Wyrównujemy różnice pomiędzy dziećmi wykluczonymi oraz ich rówieśnikami, a dorosłym dajemy siłę i umiejętności, by stawali się dobrymi rodzicami.

  Wspólnie z Wami dajemy dzieciom szczęśliwsze dzieciństwo! Dlatego nie zastanawiaj się dłużej i przekaż 1 % podatku.

Jak przekazać 1 procent podatku?

 • Przekazanie 1 procent poprzez usługę Twój e-PIT

a) Jeśli wspomogłeś nas w zeszłym roku i chcesz, aby w tym roku było podobnie, nie musisz nic robić. Usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże nasze stowarzyszenie.  Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1% podatku, według informacji z ubiegłego roku.

b) Jeśli przekazuje 1% podatku to po raz pierwszy:

 • wybierz z listy numer KRS 0000009221.
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

c)  Jeśli chcesz zmienić OPP, której przekazuje 1%:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
 • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 procent podatku
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zatwierdź tę zmianę

d) Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
 • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
 • zatwierdź tę zmianę

Gotowe! Zaakceptuj i wyślij zeznanie, by przekazać swój 1 procent.

Usługa e-PIT będzie dostępna od 15 lutego. Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Pobierz bezpłatny program 

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest numer KRS Domu Aniołów Stróżów?

0000009221

Jaki jest termin rozliczenia podatku i przekazania 1% podatku?

Do 31 stycznia: PIT-28 (korekta do 28 lutego)

Do 30 kwietnia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (korekta do 31 maja)

Czy można jednocześnie odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę i przekazać 1% podatku?

Tak, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji. PIT-39

W tym roku otrzymam zwrot nadpłaconego podatku. Czy nie stracę, przekazując 1%?

Nie. Przekazanie 1% podatku nie wpłynie na wysokość zwrotu.

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych (PIT-28)
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36)
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39)

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć Dom Aniołów Stróżów – PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, funkcjonuje tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą). Czas na przekazanie PIT-OP za 2019 r. do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2020 r.

Ważne! Możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0, czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób będą mogły sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie przekazania 1 procent OPP?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku zaznaczamy co roku podczas wypełniania 1% w PIT

Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie w rozliczeniu za rok bieżący.

Czy kwota 1% podatku z ubiegłego roku będzie przepisana do zeznania za rok bieżący?

Nie, kwota 1% podatku jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia.