Pobierz Darmowy Program Rozlicz Twój e-PIT

KRS 0000009221

KRS 0000009221

Pobierz Darmowy Program Rozlicz Twój e-PIT

KRS 0000009221

KRS 0000009221

Zmień świat dzieci na lepszy

Osamotniony, pragnący miłości, akceptacji i zrozumienia. Każdego dnia widział i chłonął jak gąbka złe wzorce ze swojego otoczenia. Niejednokrotnie był świadkiem agresji i przemocy, zdarzało się też, że sam jej doświadczał ze strony starszych kolegów z podwórka. Bał się dorosłych, prawie nie mówił, nie umiał odnaleźć się w grupie. Nie taki powinien być dziecięcy świat! Nie pełen smutku i samotności, a kolorów, akceptacji i stabilizacji!

Igora wyciągnęliśmy z ulicy. Do Domu Aniołów Stróżów trafił, gdy miał tylko 3 lata.

Dziś jest 6-letnim przedszkolakiem i już nie musi się bać. Codziennie w Domu Aniołów Stróżów spotyka się z przyjaciółmi, bawi się i uczy, jak odnaleźć się w życiu społecznym. To dla niego drugi Dom – ostoja miłości, bezpieczeństwa i zrozumienia…

Co roku pod skrzydła Domu Aniołów Stróżów trafia ponad 700 dzieci z wykluczonych społecznie dzielnic Śląska i Zagłębia. To dla nich – razem z Tobą – od 27 lat tworzymy Dom, którego tak bardzo potrzebują, choć mają rodziców…

Każdego dnia w 8 placówkach w 3 miastach – Katowicach-Załężu, Chorzowie-Batorym i Sosnowcu-Juliuszu, przebywa ok. 130 dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat. W ramach pracy ulicznej z pomocy korzysta ponadto ok. 600 potrzebujących wsparcia dzieci. Tylko stała i niczym nieprzerwana, skierowana do całej rodziny forma pomocy jest szansą na realną społeczną zmianę, dlatego prowadzimy także Centrum Wspierania Rodzin, pod którego opieką jest ok. 100 rodzin podopiecznych Domu Aniołów Stróżów.

Codzienne wsparcie w pokonywaniu strachu, barier i samotności, pomocy w nauce i budowaniu przyjaźni, rozwijaniu talentów czy wspólnym wykonywaniu najprostszych czynności nie byłoby możliwe bez Twojego wsparcia! Przekaż swój 1% podatku i podaruj dzieciom z Domu Aniołów Stróżów lepsze jutro.

Twój 1% to szansa na wyjście dzieci z biedy

Dzieci z wykluczonych społecznie dzielnic nie wierzą w dobry świat. Zdarza się, że boją się wracać do domu, bo nie wiedzą, co tam zastaną… Często na co dzień pozostawione same sobie, „zmagają się” ze światem w pojedynkę. Twój 1% podatku pomoże zapewnić im codzienną opiekę, miłość i zrozumienie oraz edukację i rozwój. Bo każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo, szacunek i równe traktowanie, niezależnie od tego, skąd pochodzi!

Twój 1% podatku to szansa na:

 • Codzienną opiekę, pomoc w problemach, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w Domu Aniołów Stróżów
 • Stabilizację i własny kąt, których dzieci często nie mają przez trudną sytuację w domu
 • Eliminację złych zachowań, agresji i przemocy, a nawet używek
 • Zdrowe, ciepłe posiłki
 • Nawiązanie relacji i przyjaźni z rówieśnikami
 • Naukę, czym jest praca, odpowiedzialność i samodzielność
 • Rozwiązywanie kłopotów w nauce, skutkujących brakiem akceptacji w środowisku szkolnym
 • Naukę higieny osobistej i wykonywania najprostszych czynności, jak przygotowanie prostego posiłku, jedzenie widelcem i łyżką czy zasznurowanie butów
 • Rozmowy z nauczycielami i wychowawcami, gdy rodzice nie potrafią rozmawiać o problemach dziecka
 • Wizyty u logopedów czy stomatologów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów
 • Odkrywanie i rozwijanie dziecięcych talentów, by nie przepadły niezauważone na zawsze
 • Organizację wakacyjnych obozów i wycieczek, na które dzieci nie jeżdżą mimo rozwiniętej polityki socjalnej.

Jak przekazać 1 procent podatku?

Przekaż 1 procent podatku poprzez usługę Twój e-PIT:

 • Jeśli wsparłeś dzieci z Domu Aniołów Stróżów w zeszłym roku i chcesz, aby teraz było podobnie, nie musisz nic robić 🙂 Usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże Stowarzyszenie i cel szczegółowy, a także automatycznie zaznaczy zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1% podatku, według informacji z ubiegłego roku
 • Jeśli przekazujesz 1% podatku po raz pierwszy:
  a) Wybierz z listy numer KRS 0000009221
  b) Wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  c) Zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
 • Jeśli chcesz zmienić OPP, której przekazujesz 1%:
  a) Wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  b) Wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 procent podatku
  c) Wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  d) Zatwierdź tę zmianę
 • Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  a) Wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  b) Nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  c) Zatwierdź tę zmianę

Gotowe! Zaakceptuj i wyślij zeznanie, by przekazać swój 1 procent podatku.

Usługa e-PIT jest dostępna od stycznia. Usługa Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Pobierz bezpłatny program tutaj

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest numer KRS Domu Aniołów Stróżów?

0000009221

Jaki jest termin rozliczenia podatku i przekazania 1% podatku?

Do 31 stycznia: PIT-28 (korekta do 28 lutego)

Do 30 kwietnia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (korekta do 31 maja)

Czy można jednocześnie odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę i przekazać 1% podatku?

Tak, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji. PIT-39

W tym roku otrzymam zwrot nadpłaconego podatku. Czy nie stracę, przekazując 1%?

Nie. Przekazanie 1% podatku nie wpłynie na wysokość zwrotu.

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych (PIT-28)
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36)
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39)

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć Dom Aniołów Stróżów – PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, funkcjonuje tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą). Czas na przekazanie PIT-OP za 2019 r. do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2020 r.

Ważne! Możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0, czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób będą mogły sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie przekazania 1 procent OPP?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku zaznaczamy co roku podczas wypełniania 1% w PIT

Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie w rozliczeniu za rok bieżący.

Czy kwota 1% podatku z ubiegłego roku będzie przepisana do zeznania za rok bieżący?

Nie, kwota 1% podatku jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej, jak możesz pomóc?
Napisz na: fundraiser@anioly24.pl

Kontakt dla mediów:
Magda Strojecka Skóra,

tel.: 509 963 766
e-mail: mskora@anioly24.pl


Darmowe rozliczenie PIT we współpracy
z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Odinstalowanie programu:

1. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję „Dodaj/Usuń programy”;
2. Szukamy aplikacji pod nazwą „PITax.pl Łatwe podatki”, a następnie ją zaznaczamy (klikamy w nią);
3. Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń”;
4. Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.


Kampania fundraisingowa współfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030