700 dzieci czeka na Twoją pomoc!

Jednorazowo
Miesięcznie

Wybierz kwotę

Prosimy uzupełnij dane, aby przekazać darowiznę

*Twoje dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, lit. b, lit. c, oraz lit. f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody, wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę, przesyłania informacji o bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. Podanie danych zawartych w formularzu w tym imię, nazwisko, adres email jest niezbędne do wykonania darowizny.

Jednocześnie informujemy, że podanie numeru telefonu oraz danych teleadresowych w tym: miejscowości, ulicy, kodu pocztowego nie jest obowiązkowe. Zależy nam jednak na podtrzymywaniu tradycyjnej formy kontaktu, dlatego jeżeli zdecydujesz się na przekazanie powyższych danych to obiecujemy z naszej strony, że korespondencja, którą będziesz otrzymywać dotyczyć będzie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, życzenia świąteczne oraz zaproszenia na wydarzenia.

Informujemy, że Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD (goreckiwoj.biz@gmail.com lub daneosobowe@anioly24.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: goreckiwoj.biz@gmail.com lub daneosobowe@anioly24.pl

Więcej informacji w temacie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w zakładce RODO.

* Zgody wymagane.

Pobierz druczek

Zastanów się, co czujesz, gdy myślisz o dziecku. Z całą pewnością nasuwają Ci się takie skojarzenia jak „czułość”, „opieka”, „bezpieczeństwo”. Blisko Ciebie są dzieci, które tego bardzo potrzebują… A przecież każde z nich zasługuje na własnego Anioła Stróża!

Codziennie w Domu Aniołów Stróżów pojawia się ponad 130 dzieci z wykluczonych społecznie, biednych rodzin. Co roku pomagamy ponad 700 podopiecznym. Niezależnie od tego, skąd pochodzą i gdzie się urodzili. Chcemy, aby każde dziecko dostało szansę na szczęśliwe dzieciństwo i równy start w dorosłe życie…

Dlaczego Twoja pomoc jest tak ważna?

Bo wciąż są dzieci zagubione, smutne, odrzucone. Łaknące miłości, uwagi i akceptacji. Potrzebujące miejsca, w którym ktoś dostrzeże ich samych, pomagając w rozwiązywaniu problemów i rozwoju.

3 miasta, 8 nieodpłatnych świetlic – placówek wsparcia dziennego, terapeutycznych klubów malucha i klubów rozwoju dzieci i młodzieży, ponad 700 podopiecznych w wieku od 2,5 do 19 lat trafiających do nas co roku. Dla nich wszystkich od ponad 25 lat tworzymy drugi, bezpieczny Dom, w którym jak Anioły Stróże na każdym kroku wychowujemy, słuchamy i chronimy przed złymi wzorcami z otoczenia i ulicy.

Wszystkich podopiecznych obejmujemy kompleksową opieką, taką jaką powinni mieć w domu: od codziennych spraw jak mycie rąk, odrabianie zajęć czy przygotowanie posiłku, przez dbanie o ich zdrowie, stały kontakt ze szkołą i nauczycielami, rozwój talentów, aż po znalezienie pracy i pomoc rodzicom. Dla każdego dziecka przygotowujemy zindywidualizowany plan działania i naprawy jego trudnej sytuacji życiowej. Wszystko to generuje ogromne koszty… Bez Twojego wsparcia nasze moce są ograniczone. Prosimy, przekaż darowiznę!

Pomóż dzieciom

Jakie problemy rozwiązujemy i w czym pomagamy?

  • Kłopoty w nauce, skutkujące brakiem akceptacji w szkole – nadrabiamy zaległości, pomagamy przejść do kolejnej klasy i ukończyć z powodzeniem szkołę
  • Chronimy przed przemocą i używkami
  • Najmłodszych podopiecznych uczymy podstaw higieny osobistej, sprzątania, gotowania
  • Stabilizujemy sytuację dzieci zapewniając wsparcie psychologa, pedagogów, logopedy
  • Pomagamy odkryć i rozwinąć pasje i talenty
  • Tym starszym pomagamy, gdy pojawia się pierwsza miłość, przyjaźń, praca
  • Jesteśmy blisko rodziców ucząc ich jak rozmawiać o problemach, jak opiekować się dziećmi, jak dobrze żyć.

O Domu Aniołów Stróżów

Dom Aniołów Stróżów działa od ponad 25 lat. Jesteśmy obecni na Śląsku i w Zagłębiu, pomagając dzieciom z dzielnic biedy i wykluczenia. Tam, gdzie zamknięto kopalnie i huty, a ludzie stracili grunt pod nogami. W każdej dzielnicy prowadzimy Domy dla dzieci – 8 nieodpłatnych świetlic – placówek wsparcia dziennego, terapeutycznych klubów malucha i klubów rozwoju dzieci i młodzieży w 3 miastach – Katowicach – Załężu, Chorzowie – Batorym oraz Sosnowcu – Juliuszu. To także codzienna praca naszych wychowawców – Aniołów Stróżów – na ulicach śląskich miast, w dzielnicach pogórniczych i pohutniczych, w ramach streetworkingowych dyżurów, a także Centrum Wspierania Rodzin, które pomaga 100 rodzinom. Dom Aniołów Stróżów to także codzienna praca naszych wychowawców – Aniołów Stróżów – na ulicach śląskich miast, w dzielnicach pogórniczych i pohutniczych, w ramach streetworkingowych dyżurów oraz Centrum Wspierania Rodzin, które pomaga 100 rodzinom.

Pomóż dzieciom

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej, jak możesz pomóc?
Napisz na: fundraiser@anioly24.pl

Kontakt dla mediów:
Magda Strojecka Skóra,

tel.: 509 963 766
e-mail: mskora@anioly24.pl

Dołączyli do nas

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2020/11/Bez-nazwy-2-01-1.png

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2020/11/logotypy-02.png
https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2020/11/logotypy-03.png
https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2020/11/logotypy-04.png
https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2020/11/logotypy-05.png
https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2020/11/logotypy-06.png
https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2020/11/Bez-nazwy-1_Obszar-roboczy-1.png