Zapytane ofertowe związane z usługą cateringu

16.04.2019 x

"panel_mg "

W związku z realizacją projektu  „Nasza świetlica – Nasze okno na świat!” Dom Aniołów Stróżów zaprasza do złożenia oferty cenowej związanej z usługami cateringowymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu usług cateringowych tj. przygotowanie i dostarczenie ciepłego posiłku – obiadu dla podopiecznych Stowarzyszenia w Placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami pracy ulicznej w Sosnowcu-Juliuszu przy ul. Czołgistów 5.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku tutaj. Oferty należy złożyć do dnia 24.04.2019. Więcej informacji pod adresem email: apluciennik@anioly24.pl. 

Top