Wizja

Budujemy relacje oparte na życzliwości i zaufaniu

Uczymy słuchać, ale też mówić otwarcie o problemach i rozwiązywać je z poszanowaniem
własnej godności oraz zdania innych podopiecznych.

Akceptujemy potrzeby innych ludzi

Wiemy, jak ważne jest zrozumienie, dlatego dajemy je wszystkim, którzy tego oczekują. Indywidualnie
podchodzimy do każdego podopiecznego. Nie narzucamy czasu na zmiany. Nie oceniamy.

Służymy swoim doświadczeniem

Ponad 20-osobowa kadra wykwalifikowanych specjalistów oferuje szerokie spektrum pomocy
naszym podopiecznym. W naszym zespole znajdują się pedagodzy, psychoterapeuci i inni specjaliści,
których doświadczenie dowodzi skuteczności oferowanego wsparcia.

Uczymy odpowiedzialności i samodzielności

Uczymy, że praca jest jedynym, sprawiedliwym sposobem na uzyskanie dóbr materialnych.
Nasi podopieczni uczą się odpowiedzialnej pracy, dzięki której doświadczają siły sprawczej oraz
wzrostu samooceny.

Towarzyszymy w procesie zmiany

Początek zmian wymaga motywacji, dlatego towarzyszymy ludziom w drodze do zmiany. Wspólnie
chodzimy do lekarzy, urzędów, spółek mieszkaniowych. Jesteśmy rzecznikami dzieci w szko-
łach i w rodzinach. Pokazujemy właściwy kierunek i dostosowujemy się do tempa zmian oraz
wydarzeń w życiu naszych podopiecznych.

Top