11.03.2022

Aplikuj

„Dom Aniołów Stróżów” od prawie 30 lat wdraża i prowadzi lokalne, środowiskowe systemy wsparcia dla młodzieży, dzieci i ich rodzin. To świetlice terapeutyczne, kluby rozwoju, poradnia rodzinna, akademia rozwoju talentów, programy uliczne.

Dzieci i młodzież ze środowisk wykluczonych wprowadzamy w dorosłość, ucząc funkcjonowania społecznego, edukując, wyrównując różnice pomiędzy nimi oraz ich rówieśnikami. Uczymy pracy, odpowiedzialności i samodzielności. Obecnie poszukujemy Wychowawcy w placówce wsparcia dziennego z elementami pracy podwórkowej do naszej placówki w Sosnowcu Juliuszu.


Jakie będą Twoje zadania jako Wychowawcy?

 • Praca z dziećmi w wieku 7-15 lat,
 • Pomoc w nauce, pomoc socjalna i wsparcie emocjonalne dla dzieci,
 • Opieka i wychowanie oraz budowanie relacji z podopiecznymi,
 • Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci oraz przygotowywanie i wdrażanie indywidualnych programów rozwojowych,
 • Przygotowywanie i prowadzenie zajęć w świetlicy i na podwórkach, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych,
 • Współpraca z rodzinami podopiecznych,
 • Współpraca ze szkołami i służbami społecznymi na rzecz podopiecznych,
 • Współorganizacja wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej,
 • Ewaluacja pracy własnej, udział w superwizjach, konsultacjach i zebraniach kadry.


Wymagania:

 • Wykształcenie:
  • wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,

   lub

  • Dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

   lub

  • Co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • Wymagane zaświadczenie o niekaralności,
 • Umiejętności: energia, otwartość, elastyczność i odwaga w działaniu, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, samodzielność,
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B.


Czeka na Ciebie ciekawa praca w organizacji prawie 30-letnim doświadczeniu wśród ludzi z pasją, a ponadto:

 • Praca na pełny etat,
 • Godziny pracy: 40h tygodniowo (godziny pracy placówki: 12.30 – 19.00 + zebrania zespołu),
 • Wynagrodzenie 3150,00 zł brutto z możliwością rozwoju,
 • Możliwy częściowy zwrot kosztów na dojazdy do pracy,
 • Indywidualne wsparcie merytoryczne lidera,
 • Superwizja pracy organizowana w godzinach pracy i finansowana przez pracodawcę,
 • Szkolenia i warsztaty,
 • Udział w eventach Stowarzyszenia.

Aplikuj

Prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego CV oraz list motywacyjny poprzez formularz zgłoszeniowy dopisując nazwę stanowiska: „Wychowawca Sosnowiec Juliusz”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.