Nasze placówki

Świetlica dla dzieci przedszkolnych

Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje stałą opieką 15 dzieci
w wieku 2,5 – 5 lat z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.
Dzieci uczą się higieny, bawią się, mogą zjeść posiłek, rozwijają swoje zainteresowania, są przygotowywane
do podjęcia nauki w szkole. Uczą się także funkcjonowania w grupie. Wychowawcy
stale współpracują z rodzicami dzieci.

Świetlica dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-12)

Świetlice Terapeutyczne obejmują stałą opieką 40 dzieci w wieku 6-14 lat. Dzieci znajdują tu
pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych czy rodzinnych, odrabiają
lekcje, bawią się, mogą zjeść podwieczorek, rozwijają swoje zainteresowania. Uczą się zachowania
i współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy. Wychowawcy
ze świetlic współpracują stale z rodzicami i nauczycielami swoich podopiecznych.

Świetlica dla dzieci w wieku szkolnym (12-15)

Świetlice Terapeutyczne obejmują stałą opieką 40 dzieci w wieku 6-14 lat. Dzieci znajdują tu pomoc
i wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów szkolnych, rówieśniczych czy rodzinnych,
odrabiają lekcje, bawią się, mogą zjeść podwieczorek, rozwijają swoje zainteresowania. Uczą się
współżycia i współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy. Wychowawcy
ze świetlic współpracują stale z rodzicami i nauczycielami swoich podopiecznych.

Praca uliczna

Podczas codziennych działań Pracy Ulicznej na boiskach, placach zabaw i w innych miejscach,
w których naturalnie zbierają się i spędzają wolny czas dzieci i młodzież, pracownicy Stowarzyszenia
i wolontariusze prowadzą zajęcia i zabawy oraz projekty pedagogiki ulicy, w których
mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Prowadzone są również projekty sportowe, zachęcające
dzieci i młodzież do rozwoju swoich pasji i konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Poradnia Rodzinna

Instytucja świadczy pomoc dla osób w trudnej sytuacji socjalnej, mających niskie kwalifikacje
zawodowe, będących w sytuacjach kryzysowych. W Poradni Rodzinnej udzielana jest pomoc
socjalna i psychologiczna. Prowadzimy aktywizację społeczną, pracę socjalną, interwencje kryzysowe,
porady i konsultacje. Ponadto prowadzimy zajęcia z aktywizacji zawodowej. Udzielając
pomocy koncentrujemy się na poprawie funkcjonowania całej rodziny utrzymując regularnie i
stałe kontakty ze wszystkimi członkami rodzin.

Klub rozwoju dla dzieci i młodzieży

Klub Młodzieżowy realizuje zadania z zakresu socjoterapii oraz integracji społecznej i zawodowej
młodzieży zagrożonej wykluczeniem. W ramach klubu można rozwijać swoje zainteresowania,
w tym doskonalić obsługę komputera i internetu, nadrobić zaległości szkolne, nabyć wiedzę
zwiększającą umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz nauczyć się spędzania wolnego czasu.
Klub oferuje również wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów psychologicznych, rodzinnych
i socjalnych.

Top