Misja

Wyrównujemy szanse na start w dorosłość dzieci i młodzieży

Misją Domu Aniołów Stróżów jest równy start w przyszłość. Mając na uwadze zróżnicowaną sytuację naszych podopiecznych, dla każdego oferujemy indywidualną formę pomocy, adekwatną do jego statusu społecznego, ekonomicznego i zawodowego.

Przerywamy zamknięte koło dziedziczenia ubóstwa

„Dajemy wędkę, nie rybę” – uczymy naszych podopiecznych jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijać swoje talenty i umiejętności, by w przyszłości zaprocentowały one godną sytuacją życiową i materialną. To także nauka samodzielności, popełniania błędów i co najważniejsze, wyciągania wniosków.

Wychowujemy odpowiedzialnych i niezależnych, młodych ludzi

System pomocy Domu Aniołów Stróżów pomaga odbudować pewność siebie wśród podopiecznych. Ucząc innych jak się rozwijać i jak budować swoją wartość w różnym otoczeniu sprawiamy, że spod naszych skrzydeł wypuszczamy w świat niezależnych, pewnych siebie i dobrych ludzi.

Top