Zapytanie ofertowe dot. usługi superwizji

Marzec 26, 2019 1:47 pm Published by Leave your thoughts

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w związku z realizacją projektu „LEPSZE JUTRO” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza  do przesłania oferty na, usługę superwizji.
Przedmiotem zamówienia jest usługa superwizji świadczona dla personelu merytorycznego projektu „Lepsze jutro”  w okresie jego realizacji tj. do 28. lutego 2021 roku. Usługi przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Założono 18 superwizji x 8h, tj. łącznie 144 godziny superwizji.
Zakres świadczonych usług:

  • konsultowanie pracy personelu
  • omawianie sytuacji problemowych
  • konsultowanie diagnoz, potrzeb oraz problemów uczestników projektu oraz planów pracy z nimi
  • przyglądanie się własnemu doświadczeniu w pracy, ewentualnym przeszkodom leżącym zarówno po stronie specjalistów/wychowawców, jak i uczestników
  • zapewnienie wysokiej jakości usług specjalistycznych, diagnostycznych oraz korekcyjnych, terapeutycznych aby podejmowane działania były jak najbardziej skuteczne.

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 02 kwietnia 2019 roku.
Ze szczegółami zapoznania ofertowego można zapoznać się tutaj.
Formularz oferty superwizji znajduje się tutaj.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem efs@anioly24.pl.

Categorised in: ,

This post was written by Jakub Marcjasz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *