Metodologia

Z sercem i rozumem inwestujemy w przyszłość naszych podopiecznych.

Dom Aniołów Stróżów nieprzerwanie od 20 lat buduje środowiskowy system pomocy, którą niesiemy każdemu potrzebującemu. Jasno określone zasady i konsekwencja działania gwarantują sukces na lata.

Indywidualne podejście

Do każdego z naszych podopiecznych podchodzimy indywidualnie. Program wsparcia opiera się na diagnozie psychologicznej, ekonomicznej i społecznej , na podstawie których, dla każdej pojedynczej
osoby opracowujemy plan pomocy. Wykwalifikowani wychowawcy oraz asystenci rodzinni wspierają rozwój talentów drzemiących w naszych podopiecznych. Pracownicy chodzą z dziećmi na zajęcia, warsztaty i treningi, które pomagają im rozwijać swoje pasje i zainteresowania, przełamywać bariery i stawiać czoła wyzwaniom, przez co zyskują większe poczucie własnej wartości i szansę na lepszy start w dorosłość.

Asystenci rodzinni we współpracy z pracodawcami, pomagają dorosłym we wróceniu na ścieżkę zawodową.

Partnerskie relacje

Naszych podopiecznych traktujemy jak partnerów. Na wspólnych spotkaniach wszyscy jesteśmy na równi. Nie porównujemy, nie oceniamy i nie pouczamy. Zamiast tego wskazujemy drogę. Uczymy jak rozwiązywać problemy, jak słuchać i jak wyrażać swoje myśli z szacunkiem dla innych osób.

Kompleksowe wsparcie

Wspieramy ludzi w każdym wieku, we wszystkich sferach życia: emocjonalnej, społecznej i zawodowej. Nasi wolontariusze i pracownicy są otwarci na pomoc w każdej dziedzinie. Zapewniamy swój czas, uwagę cierpliwość i dobrą radę oraz konkretne rozwiązania problemów.

Top