Chorzów Centrum

W czerwcu 2017 roku Dom Aniołów Stróżów rozszerzył obszar swoich działań. W Chorzowie w dzielnicy Centrum otwarliśmy Placówkę Wsparcia Dziennego, w której pracują Pedagodzy Podwórkowi.

Nasz zespół wspiera dzieci i młodzież,  oferując szereg bezpłatnych aktywności, takich jak:

  • zajęcia animacyjne na placach, podwórkach, boiskach i ulicach,
  • warsztaty uliczne (np. graffiti, taneczne, kulinarne, parkour, street art),
  • profesjonalne treningi piłki nożnej,
  • wspólne odświeżanie placów i podwórek,
  • pikniki integracyjne,
  • dwudniowe rajdy, wyjścia i wyjazdy w ciekawe miejsca.

Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Wsparciem objętych będzie 80 dzieci.

Praca uliczna to nasza specjalność. To właśnie od niej anioły rozpoczęły swoją historię. Tradycję tę kontynuujemy do dzisiaj.

Naszą działalność poszerzyliśmy w ramach projektu „Razem można więcej – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna chorzowskiej młodzieży w wieku 12 – 21 lat zamieszkującej dzielnicę. Okres jego realizacji to 1.01.2017 – 31.12.2018.

Kontakt:

Kierownik placówki/pedagog podwórkowy: Julita Tadajewska
e-mail:anielskichorzow@anioly24.pl
tel. 501 897 837
siedziba: Chorzowskie Centrum Kultury

Top