Program Żółty Talerz

Dom Aniołów Stróżów uczestniczy od początku 2017 roku w kolejnym programie pomocowym przeznaczonym dla naszych podopiecznych z Katowic i Chorzowa. Program ten jest ukierunkowany na żywienie i wzbogacenie dożywiania w różnych Placówkach. Wsparcie otrzymuje łącznie 45 dzieciaków, zarówno z anielskiego przedszkola, klubu młodzieżowego jak i klubu w Chorzowie Batorym.

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Program ten został uruchomiony przez Fundację Kulczyk jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi, a realizowany jest w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności.
W ramach programu fundatorzy kładą nacisk na następujące cele:

  • Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”
  • Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało
  • Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Program ten, to w założeniu nowy standard zmiany społecznej, który powstaje także z myślą późniejszego wykorzystania go w działaniach systemowych przez organizacje pozarządowe, instytucje centralne lub lokalne, czy zorganizowane grupy obywateli.

Do końca lipca w Stowarzyszeniu odbywać się będą warsztaty kulinarne, kulinarna akademia przedszkolaka, zajęcia zwiększające świadomość zdrowego żywienia.

Top